Naima S. Jensen

mandag, 15. august
  Forsiden  Skriv til mig  venstre.dk  
Hvem er Naima ?

Naima i Solrød kommunalbestyrelse

Naima i Roskilde Amtsråd

Naima´s favoritlink


Naima i Solrød kommunalbestyrelse
- lidt om min politik i Solrød

Kommunevalget 2001

Venstre i Solrød kommune.

Der er 2 store områder jeg gerne vil være med til at præge i den kommende byrådsperiode i Solrød kommune.

Byrådet har besluttet at bygge et nyt plejecenter "Christians Have" med 82 boliger. Dette vil medføre at vort gamle plejehjem Toftebo skal nedlægges. Det er en er en stor opgave, der skal løses indenfor ældreområdet. Jeg vil gerne være med til at overgangen fra Toftebo til Christians Have kan foregå i en dialog med den enkelte og de pårørende.

Byrådet har besluttet, at vi vil sende ½ af centrets plejebehov samt 2 distrikter af hjemmeplejen i udbud. Dette vil give Solrød kommunes borgere mere valgfrihed og udbuddet vil også medføre, at der bliver muligheder for at sammenligne private og kommunale udbydere. Et meget spændende projekt, som vil foregå i løbet af de næste 4 år.

Der er mange ældre medborgere, som klarer sig i deres eget hjem- og det skal der stadig være muligheder for, så længe det er forsvarligt for borgeren. Det er så op til Solrød kommune at orientere borgerne om hvilke ydelser de kan forvente. Jeg synes at tingene er velfungerende i vor kommune.

Alle forandringer indenfor ældreområdet vil foregå i dialog med Ældrerådet, som vi har et godt samarbejde med, der skal være valg til Ældrerådet i november.

Et andet stort område er vor skolesystem- vi vil i denne byrådsperiode få vedtaget vor nye skolepolitk. Der har været et stort forarbejde som er sket i dialog med skolebestyrelser og ansatte.Denne politik vil jeg gerne være med til at føre ud i praksis.

Skoleområdet er et sted, hvor vi skal udvide i de kommende år. Det har medført, at der allerede sker udbygning på nogle af vore skoler. Der vil i de kommende år skulle ske flere ændringer, en af de skoler som ligger i den kommende periode er Havdrup skole. Der vil udvidelse bl.a. medføre at Biblioteket skal flytte ud fra skolen,- og en af mine kongstanker ville være- at man byggede i Havdrup Center - bibliotek i stuen og ældreboliger på 1. sal en rigtig god kombination i mine øjne.

Solrød´s skoler skal stadig være faglige højt funderet- derfor vil vi også fortsætte vore IKT-udvikling i de kommende år- som vil medføre at vor lærere vil blive tilbudt efteruddannelse.

Personlige data:

Naima Simring Jensen

Tyreløkke 16

4622 Havdrup

E-mail: arnj@ra.dk TLF. nr. 46-186406

Formand for skole og socialudvalget

Formand for Gulspurven

Formand for koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats

STEM PERSONLIGTFunktioner

 Søgning
 Tip en ven Printervenlig


Abonnement
Du kan tegne abonnement på denne side.

For at gøre det, skal du slå cookies til i Internet Explorer.